Strona Glowna

Witamy

Dom Ulgi w cierpieniu im. Jana Pawła II ma służyć wszystkim ludziom: wierzącym i niewierzącym, nie tylko z miasta, powiatu ostrowieckiego. Województwo świętokrzyskie jest na ostatnim miejscu pod względem ilości prowadzenia takich placówek. Przy zrozumieniu władz lokalnych: powiatu, miasta oraz sąsiednich gmin jest duża nadzieja, że w tym domu będzie realizowane w praktyce nauczanie Jana Pawła II, a tym samym stanie się dla nas i przyszłych pokoleń Ziemi Świętokrzyskiej - żywym pomnikiem Jana Pawła II.

więcej

Aby wesprzeć działo hospicjum można dokonać wpłaty na konto:

Parafialny oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Michała Archanioła ul. Okólna 19 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

24-8507-0004-2001-0053-4622-0001

z dopiskiem "Dar na Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim" 

DOM ULGI w CIERPIENIU im. Jana Pawła II

2 kwietnia 2005 roku wpisał się w naszej Ojczyźnie jako dzień powagi z racji przejścia do Domu Ojca naszego Wielkiego Rodaka, Papieża Jana Pawła II, ale równocześnie dzień szczególnego zjednoczenia wszystkich Polaków przy Jego osobie. Dzień, który będzie okazją do przypominania Jego nauczania i życia.

Ks. Biskup Prof. Dr hab. Andrzej Dzięga w piśmie do Rady Powiatu zaznaczył "Mimo upływającego czasu nadal trwamy w dziękczynieniu przed Bogiem za dar tego Pontyfikatu. Rodzą się inicjatywy, zarówno w diecezjach, jak i poszczególnych środowiskach, zmierzające do upamiętnienia i pogłębienia ogromnej spuścizny duchowej, jaką nam pozostawił Jan Paweł II. Każda z tych inicjatyw jest cenna i godna przemyślenia, jeśli płynie z wiary i służby dobru wspólnemu. Ucieszyła mnie inicjatywa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim - utworzenia "żywego pomnika" Wielkiemu Polakowi - Hospicjum im. Jana Pawła II. Wyrażam niniejszym moje uznanie i pełne poparcie, aby taki dom powstał w miejscu starego szpitala przy ul. Focha, a tym samym nie zmienił on swojego przeznaczenia".

Trochę historii

3 czerwca 2005 roku w Domu Parafialnym MICHAEL odbyło się spotkanie Ks. Biskupa Andrzeja Dzięgi z wszystkimi członkami Rady Powiatu, Miasta, Burmistrzami, wójtami sąsiednich miejscowości oraz osobami, zainteresowanymi z upamiętnieniem na Ziemi Świętokrzyskiej Wielkiego Polaka.

Przeddzień pogrzebu Jana Pawła II na ostrowieckim rynku odbyło się nabożeństwo żałobne z wielotysięczną rzeszą, dla których Jan Paweł Wielki to autorytet, nauczyciel, który swoim życiem, cierpieniem do końca potwierdził to czego nauczał - "godność człowieka od poczęcia, aż do naturalnej śmierci". To podczas mszy św. celebrowanej przez wszystkich kapłanów: proboszczów i wikariuszy dekanatów ostrowieckich oraz szewieńskiego pod przewodnictwem Ks. Prałata Tadeusza Lutkowskiego, padły pomysły powstania pomnika Jana Pawła II: z kamienia i tego "żywego". Obydwa pomysły z wielkim zaangażowaniem władz lokalnych są obecnie realizowane.

Stary szpital przy ul. Focha będzie nazywał się Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II, w którym mieścić się będzie stacjonarne hospicjum: terminalne, pobytu dziennego, domowe oraz centrum wolontariatu, poradnie w tym psychologów i terapeutów i in.

Dla kogo ten dom

Dom Ulgi w cierpieniu im. Jana Pawła II ma służyć wszystkim ludziom: wierzącym i niewierzącym, nie tylko z miasta, powiatu ostrowieckiego. Województwo świętokrzyskie jest na ostatnim miejscu pod względem ilości prowadzenia takich placówek. Przy zrozumieniu władz lokalnych: powiatu, miasta oraz sąsiednich gmin jest duża nadzieja, że w tym domu będzie realizowane w praktyce nauczanie Jana Pawła II, a tym samym stanie się dla nas i przyszłych pokoleń Ziemi Świętokrzyskiej - żywym pomnikiem Jana Pawła II.

Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Niż demograficzny, bezrobocie i związana z tym emigracja za pracą, wyjazd ludzi młodych do większych ośrodków i brak perspektyw przyczynia się do jeszcze większej troski o tych, którzy tworzyli przez dziesięciolecia to miasto przez pracę. Dzisiaj i jutro nie mogą zostać obojętni oraz zapomniani. Jest to inwestycja w przyszłość.

Opinie wielu osób, deklaracje pomocy w pracy przy remoncie i później w wolontariacie, ofiary składane na ten cel to dowód na zrozumienie potrzeby istnienia takiego domu. 

Tym bardziej i śmielej zwracamy się o pomoc do wszystkich instytucji oraz osób, które chcą materialnie i duchowo wesprzeć to wielkie dzieło.